"Temmuz, 2017" kategorisi görüntüleniyor

Yangın Ortağı

Tem 19, 2017   //   Yazar: Selçuk AKYÜZ   //   Şiirlerim  //  Yorum Yapılmadı

Kalpsiz değilim, ciğersiz değilim;
Her an yüreğinin ateşindeyim!..
Görüyorsun işte; her günün sabahında biraz daha,
Biraz daha kızarıyor gözlerim!..
Dumanım mı? Odamın dört bir yanında…
Küllerim mi? Odamdaki kül tablasında…

Değerleri Yaşatmak

Tem 12, 2017   //   Yazar: Selçuk AKYÜZ   //   Makalelerim  //  Yorum Yapılmadı

İnsanı, biyolojik varoluş düzeyinin üzerine çıkarıp gerçek anlamda insan kimliğine haiz kılan ve onu medeni yaşam normlarına entegre eden değerlerdir; insani, ahlaksal, hukuksal ve manevi değerler… Ve yine değerlerdir insanları güvenlik ortamında, barış ve huzur atmosferinde birlikte yaşatan; adeta bir harç işlevi görmek suretiyle toplumsal hayatın inşasına vesile olan… Hasılı; ahlaksal, hukuksal ve manevi değerlerdir; insani değerlerdir, insanı insan, toplumu toplum yapan…

Evet, insan değerler sayesinde insan, toplum değerler sayesinde toplumdur. Değerler olmazsa, insan, vahşi bir hayvandan; toplum, vahşi hayvan sürüsünden farksızdır. O halde asıl olan, değerleri yaşatmak ve baki kılmak adına ne gerekiyorsa yapmaktır. Bu noktada gereken duyarlılık ve sorumluluğu ortaya koymayıp atalet ve zafiyet göstermek, insana ve topluma yapılabilecek en büyük kötülük, en ağır zulümdür.

Deneyimlerle sabit olan şu ki, değerleri yaşatıp sonraki kuşaklara tüm canlılıkları ve tüm etkinlikleriyle aktarabilmek, onları hakkıyla yaşamakla, yani ilgili süreçlerde en iyi biçimde somutlaştırmakla mümkün olabilir. Kesin bir dille vurgulamak gerekir ki, ilgili süreçlerde yeterince somutlaştırılmayan; tutum, eylem ve davranışlarda belirleyici- biçimlendirici etkiden mahrum bırakılan değerlerin yaşatılabilmesi ve sonraki kuşaklara aktarılabilmesi olanaksızdır. Örneğin; sosyal ilişki ve etkileşim süreçlerinde somutlaştırılmayan iyi niyet, samimiyet, merhamet, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, sabır, tahammül, hoşgörü, tevazu, cömertlik, paylaşım, yardımseverlik, fedakarlık, diğerkamlık vb. ahlaksal-manevi değerler ya da yargı süreçlerinde somutlaştırılmayan bağımsızlık, tarafsızlık, adalet, hakkaniyet, masumiyet karinesi vb. hukuksal değerler kesinlikle yaşatılamaz ve sonraki kuşaklara hiçbir biçimde aktarılamaz. Öyleyse, “Değerler hangi durum ve koşullarda yaşanır ya da somutlaştırılır?” sorusunu sormak ve bu soruya akla ve mantığa uygun bir cevap bulmak, başlı başına bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır.

Bilinmelidir ki, değerlerin yaşanması, yani ilgili süreçlerde yeterince somutlaştırılmaları, onların içselleştirilmelerini gerektirir. İçselleştirilmemiş olan, yani kendisiyle özdeşleşilmeyen değerler, asla ve kat’a somutlaştırılamaz, dolayısıyla yaşatılamaz.

Kesin olan şu ki, değerlerin içselleştirilmeleri, bireylerin onlara yeterince anlam ve önem atfetmeleriyle, onları yüceltmeleriyle gerçekleşebilir. Değerler, bireyler için yeterli bir anlam ve önem ifade etmedikleri sürece kesinlikle içselleştirilemezler; dolayısıyla somutlaştırılamaz ve yaşatılamazlar.

Hiçbir biçimde karşı konulamaz olan şu ki, bireylerin değerlere yeterli bir anlam ve önem atfetmeleri, değerlerin anlam ve öneminin farkına ve bilincine varılmasını sağlayacak niteliği tartışılmaz bir eğitimi gerektirir. Gerekli olan nitelikli eğitimden yoksun bireyler için değerler daima anlamsız ve önemsizdir.

Özet biçiminde ifade edecek olursak; değerleri yaşatmak, onları yaşamak, yani somutlaştırmakla; değerleri somutlaştırmak, onları içselleştirmekle; değerleri içselleştirmek, onları yüceltmekle; değerleri yüceltmekse, onların anlam ve öneminin farkına ve bilincine varılmasını sağlayacak nitelikli bir eğitimle mümkündür. Aksi takdirde, değerleri yaşatıp sonraki kuşaklara aktarabilmek olanaksızdır.

Selçuk AKYÜZ

(Van. Temmuz 2017)

Ey Amerika

Tem 12, 2017   //   Yazar: Selçuk AKYÜZ   //   Şiirlerim  //  Yorum Yapılmadı

Kan damladı yine,
Bugün yine kan damladı mümin kalplere!..
İyice kabardı kalplerdeki kızıl deniz;
Sığmaz oldu kalplere, taştı taşacak!..
Kuşkusuz, taştığında aşacak boyunu
Ve boğacak seni, genzini yaka yaka!..
Bekle, ey Amerika!..

Blogum Kategorileri

Popüler Şiirler

Facebook’da Ben!